پاکت مرکز دوز
دسامبر 17, 2020
کیسه خرید دسته تقویت
دسامبر 17, 2020
 

پاکت ته دوز

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 

ابعاد معمولی


  • 85 x 55 mm
  • 90 x 50 mm

نوع کاغذ


  • 350g سفید مات
  • 650g سیاه سخت
  • 650g سفید سخت

نوع چاپ


  • CMYK کامل (both sides)
  • CMYK کامل (هر دو طرف) + لاک (هر دو طرف)
  • یک طرف CMYK

گوشه ها


  • استاندارد
  • گرد شده
 

گالری تحقق

 

قیمت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


100 کارت- تومان3

250 کارت -تومان5


500 کارت -تومان7

1000 کارت -تومان 12


2000 کارت -تومان 20

5000 کارت -تومان 45


10000 کارت -تومان 60

2000 کارت -تومان100


لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.